Grønnegaarden

 

Velkommen til Grønnegaardens hjemmeside

 

På denne side finder du aktuelle informationer fra repræsentantskabet

_______________________________________________________

 

 

Repræsentantskabet træffes på kontoret Mågevej 18, mandag i de ulige uge fra kl. 18:00 til 19:00,

næste gang den 26. marts 2018

 

________________________________________________________________

 

På generalforsamlingen var der flere beboere der klagede over pixeleringer på DR1 m.fl.

 

Vi har kontaktet YouSee om dette, men de oplyser, at det er beboeren selv der skal fejlmelde med oplysning om egen adresse.

 

Se vejleding på YouSee hjemmeside om mulige fejlretninger du selv kan foretage.

 

Hvis du har genindlæst dine kanaler efter opdateringen i februar, og har YouSee ready kalber fra stik til dit tv, og det ikke løser problemet, så fejlmeld tlf. 70704040. Er der flere på f. eks. Mågevej der fejlmelder det samme problem bliver det oprettet som en generel fejl, har vi fået oplyst.

 

__________________________________________________________________________________

 

Bioaffald

Nu har vi en periode sorteret i de grønne spande, og nogle har måske brugt de udleverede poser.

Du kan hente grønne bioposer på kontoret i åbningstiden eller ved henvendelse til driftslederen.

________________________________________________________________

 

Skrotsamlere i gården

 

Vi oplever jævnligt at skrotsamlere kommer ind i gården, både når der hentes skrald, og når beboere færdes ud og ind. Man kan se de cykler rundt i kvarteret og venter på mulighed for at komme ind når porten åbnes.

Det er ved flere lejligheder konstateres, at de også åbner skurer og går ind hvor de kan komme til det.

 

Du må naturligvis ikke lukke dem ind i gården, og hvis du ser nogle her, så bed dem om af gå ud straks. Erfaringen viser, at det er fredelige mennesker, som er kommet ind på et privat område hvor de ikke har noget at gøre.

Ofte skal personerne følges helt ud af porten, da de ikke forstår hvad vi siger.

 

______________________________________________

 

Til beboere med mellem og stor TV pakke se her:

 

Aftale om leje afYouSee boks. Lejen for boksen opkræves direkte fra YouSee hos kunden, og på deres hjemmeside kan man læse mere om de muligheder boksen giver. Klik her for at komme til You Sees hjemmeside

 

 

_____________________________________________________

 

 

Ekstern venteliste fortsat lukket

 

Den eksterne ventelisten er fortsat lukket og vil næste gang blive revideret i februar 2018. For at forblive på ventelisten i 2018 skal man give besked ved at sende en mail i februar måned 2018.

 

På den eksterne venteliste, er opskrevet personer der har relationer til beboere her, men ikke har forældre, bedsteforældre eller børn der er medlemmer af boligselskabet Grønnegaarden.

 

__________________________________________________________

 

Vedr. opsigelse af lejemål

 

Hvis du vil opsige din bolig i Grønnegaarden skal opsigelsen stiles til KAB, enten pr. brev eller mail.

Du skal ikke aflevere din opsigelse på kontoret

Mail til: udlt2@KAB-bolig.dk

 

 

_________________________________________________________

 

Legeredskaberne bliver brugt flittigt. Vær opmærksom på at der ikke udvises støjende adfærd på og omkring legeredskaberne og arenaen mellem kl. 21.00 og 09.00.

 

. __________________________________________________

 

Kælderdøre og køkkendøre skal holdes lukkede, så rotter og mus ikke kommer ind. Låste kælderdøre er også et værn mod uvedkommende personers adgang til kælderrum. Husk også at holde døren ind til gangen med loftrum låst, og husk, at det ikke er tilladt at bo i pulterrum på loftet.

 

Det er strengt forbudt at ryge eller bruge åben ild i loftrummene.

 

Rygere har det ikke nemt, der er rygeforbud mange steder. Det er ikke forbudt at ryge i egen bolig, men tænk på naboer og miljø, og lad være med at smide aske og cigaretskod ud af vinduerne.

 

_________________________________________

 

 

Grundet brandfare er det forbudt at henstille effekter på trapper loft og fællesarealer i kælderen. Det fremgår også af ordensreglerne. Cykler, barne- og klapvogne skal anbringes i cykelstativer eller skure til formålet i gården.

Undtagelse er henstilling af rolator i opgangen, der selvfølgelig skal stilles så den ikke er til gene.

Barnevogne, klapvogne og cykler der ikke mere anvendes, skal ejerne selv bortskaffe, så de ikke optager pladserne for dem der bruges

 

Legeskuret midt i gården er ikke beregnet til opbevaring af cykler, klapvogne og barnevogne.

 

_____________________________________________