Grønnegaarden

 

Velkommen til Grønnegaardens hjemmeside

På denne side finder du aktuelle informationer fra repræsentantskabet

_______________________________________________________

 

Repræsentantskabet træffes på kontoret Mågevej 18, mandag i de ulige uge fra kl. 18:00 til 19:00,

 

Udlevering af bogen - "en fortælling fra en landsby 2400 København NV" sker mandag den 25. marts og mandag den 8. april mellem kl. 18:00 og 19:00 i beboerlokalet.

_______________________________________________________

 

Hjertestarter

Grønnegaarden har fået opsat en hjertestarter ved midterporten på Borups Allé.

_______________________________________________________

 

Affaldssortering

Husk at sortere jeres affald!!!

_______________________________________________________

 

Skrotsamlere i gården

 

Vi oplever jævnligt at skrotsamlere kommer ind i gården, både når der hentes skrald, og når beboere færdes ud og ind. Man kan se de cykler rundt i kvarteret og venter på mulighed for at komme ind når porten åbnes.

Det er ved flere lejligheder konstateres, at de også åbner skurer og går ind hvor de kan komme til det.

 

Du må naturligvis ikke lukke dem ind i gården, og hvis du ser nogle her, så bed dem om af gå ud straks. Erfaringen viser, at det er fredelige mennesker, som er kommet ind på et privat område hvor de ikke har noget at gøre.

Ofte  skal personerne følges helt ud af porten, da de ikke forstår hvad vi siger.

 

_______________________________________________________

 

 

Ekstern venteliste fortsat lukket

 

Den eksterne ventelisten er fortsat lukket. For at forblive på ventelisten skal man give besked hvert år ved at sende en mail i februar måned.Næste gang i 2019.

 

På den eksterne venteliste, er opskrevet personer der har relationer til beboere her, men ikke har forældre, bedsteforældre eller børn der er medlemmer af boligselskabet Grønnegaarden.

 

Hvis bedsteforældre eller børn flytter fra Grønnegaarden, er det vigtigt de orienterer deres pårørende om at opdatere deres opskrivning hvert år.

 

Hvis man senere igen kommer til at opfylde kravet for at stå på den interne liste, skal man rette henvendelse herom i kontortiden.

 

_______________________________________________________

 

Vedr. opsigelse af lejemål

 

Hvis du vil opsige din bolig i Grønnegaarden skal opsigelsen stiles til KAB, enten pr. brev eller mail.

Du skal ikke aflevere din opsigelse på kontoret

Mail til: udl@KAB-bolig.dk

 

_______________________________________________________

 

 Legeredskaberne bliver brugt flittigt. Vær opmærksom på at der ikke udvises støjende adfærd på og omkring legeredskaberne og arenaen mellem kl. 21.00 og 09.00.

 

. _______________________________________________________

 

 Kælderdøre og køkkendøre skal holdes lukkede, så rotter og mus ikke kommer ind. Låste kælderdøre er også et værn mod uvedkommende personers adgang til kælderru, det gælder også døren ind til gangen med loftrum låst. Det ikke er tilladt at bo i pulterrum på loftet.

 

 Det er strengt forbudt at ryge eller bruge åben ild i loftrummene.

 

 Rygere har det ikke nemt, der er rygeforbud mange steder. Det er ikke forbudt at ryge i egen bolig, men tænk på naboer og miljø, og lad være med at smide aske og cigaretskod ud af vinduerne.

 

_______________________________________________________

 

 

 Grundet brandfare er det forbudt at henstille effekter på trapper loft og fællesarealer i kælderen. Det fremgår også af ordensreglerne. Cykler, barne- og klapvogne skal anbringes i cykelstativer eller skure til formålet i gården.

Undtagelse er henstilling af rolator i opgangen, der selvfølgelig skal stilles så den ikke er til gene.

Barnevogne, klapvogne og cykler der ikke mere anvendes, skal ejerne selv bortskaffe, så de ikke optager pladserne for dem der bruges

 

_______________________________________________________

 

Legeskuret midt i gården er ikke beregnet til opbevaring af cykler, klapvogne og barnevogne.

 

_______________________________________________________