Generalforsamling 2018

 

Grønnegaarden afholder i følge vedtægterne generalforsamling i marts måned, og forslag skal være repræsentantskabet i hænde senest den 15. januar.

 

Generalforsamling 2018 bliver afholdt den 20. marts kl. 19.00 på Sportscafeen, Genforeningspladsen 54, 2400 København NV

 

Indkaldelse, med regnskab og dagsorden bliver omdelt senest 8 dage før.