Generalforsamling 2018


Grønnegaarden skal ifølge vedtægterne afholde generalforsamling i marts måned hvert år, og forslag der ønskes behandlet skal være repræsentantskabet i hænde senest den 15. januar.


Generalforsamling 2018 er afholdt. Referatet er omdelt via postkasserne sammen med et nyhedsbrev.