Generalforsamling 2019


Grønnegaarden skal ifølge vedtægterne afholde generalforsamling i marts måned hvert år, og forslag der ønskes behandlet skal være repræsentantskabet i hænde senest den 15. januar.


Generalforsamling 2019 afholdes tirsdag den 19. marts.

Indkaldelse samt regnskab omdes via postkasserne senest 8 dage før generalforsamlingen.