Repræsentantskabet

 

 

Repræsentantskabet for Grønnegaarden pr. 21 marts 2017.

 

Formand:

Preben Rasmussen, Tlf.:5151 5784

mail: preben.rasmussen@gronnegaarden.net

 

Næstformand:

Nicolai Rasmussen, tlf.: 3031 0881

mail: nicorasmussen25@yahoo.dk

 

Erik Pedersen, tlf.: 3810 3023

 

Peter Smorag Welts: telefon: 2072 2059

Mail: petersmoragwelts@hotmail.dk

 

 

 

Driftsleder: Niels Debois Povlsen: Henvendelse skal så vidt muligt ske på kontoret mandag til fredag mellem kl. 07.30 – 08.00 telefon: 3834 0668. Du kan også sende en mail til: kontor@gronnegaarden.net.

 

Ved akut behov for kontakt til driftslederen i løbet af arbejdsdagen, kan han træffes på telefon: 2089 3767

 

Repræsentantskabet træffes på kontoret Mågevej 18 mandag i de ulige uger fra kl. 18:00 til 19:00, og i samme tidsrum på tlf. 3834 0668.

 

Ved akut opståede problemer kan medlemer af repræsentantskabet kontaktes

udenfor kontortiden.

 

Skriftlig besked til repræsentantskabet kan lægges i postkassen ved ejendomskontoret på hjørnet af Mågevej og Kærsangervej.

 

Henvendelser der vedrører ventelister stiles til repræsentantskabet, hvor det pt er næstfomanden der er ansvarlig for opdatering.

 

Hvis man er skrevet op på den eksterne venteliste, skal man hvert år i februar give besked, hvis man fortsat ønsker at være skrevet op.

 

Til orientering står man på den eksterne liste, hvis man ikke aktuelt har forældre, bedsteforældre eller børn der er medlemmer af boligselskabet Grønnegaarden.

 

 

Ekstern venteliste fortsat lukket

 

Den eksterne ventelisten er fortsat lukket, og vil næste gang blive revideret i februar 2018. For at forblive på ventelisten i 2018, skal man give besked ved at sende en mail i februar måned 2018.

 

På den eksterne venteliste, er opskrevet personer der har relationer til beboere her, men ikke har forældre, bedsteforældre eller børn der er medlemmer af boligselskabet Grønnegaarden.