Bytte og fordeling af boliger


OBS! Den eksterne venteliste er fortsat lukket. Det vurderes hvert forår, om den kan genåbnes, og vil fremgå af denne side når det vil være muligt.


På den eksterne venteliste, er opskrevet personer der har relationer til beboere her, men ikke har forældre, bedsteforældre eller børn der er medlemmer af boligselskabet Grønnegaarden. Listen revideres hvert år i februar måned, så det er vigtigt at give besked hvis man ønsker at blive stående der. 

 

Hvis bedsteforældre, forældre eller børn flytter fra Grønnegaarden, flyttes man til den eksterne liste..


Hvis man senere igen kommer til at opfylde kravet for at stå på den interne liste, skal man rette henvendelse herom i kontortiden.