Diverse informationerDiverse praktiske informationer og www.adresser


 

Grønnegaardens administrator og samarbejdspartner finder du på adressen: www.kab-bolig.dk


Skal du opsige din bolig, sendes opsigelsen til KAB, der herefter orienterer Repræsentantskabet.


Grønnegaardens samarbejdspartner vedrørende IT, telefoni og TV er Dansk Kabel TV: www.danskkabeltv.dk


TV pakkerne leveres af YouSee, men aftalen administreres af Dansk Kabel TV. Aftalen betyder, at du ikke kan tilmelde dig YouSee udenom det fælles bolignet. Ønsker du at ændre din TV pakke aftalers det med Dansk Kabel TV, der giver besked videre til YouSee, der herefter tilslutter den bestilte pakke..


Du skal selv kontakte YouSee Kundeservice på telefon: 7070 4040  såfremt der er problemer med dit TV signal. Vær opmærksom på, at serviceaftalen kun gælder ved fejl på anlægget, så hvis du tilkalder tekniker og fejler er i dit eget udstyr, er servicebesøg for egen regning.

_______________________________________


Ønsker du ekstrakanaler, bestilles de hos YouSee. Mulighederne fremgår af deres hjemmeside og husk at oplyse, at du er omfattet af aftale om bolignet via Dansk Kabel TV, da afregning sker via dit abonnement der.


Du skal selv kontakte Dansk Kabel TV Kundeservice på telefon: 69121212 såfremt der er problemer med telefon og internetforbindelsen.


Ønsker du at tilmedde dig bolignet og TV eller ændre dit abonnement, kan du også ringe på tlf. 69121212, og aftale ændringen. eller gå til hjemmesiden via http://www.danskkabeltv.dk/gronnegaarden


_______________________________________


Vaskemaskine

Der må installeres vaskemaskine i den tidligere vaskekælder, men det skal være med strøm fra egen måler. Vandtilførsel skal udføres af VVS, og må ikke tages direkte fra den spulehane der findes i kælderen. Af hensyn til fugt i kælderen er det vigtigt at afløb fra vaskemaskinen føres helt fremt til kloarken i kælderrummet. Hvis der opsætte tørretumbler skal der tilsluttes udluftning via en flexslange.


Da støj og vibrationer forplanter sig i ejendommen, er det vigtigt at din vaskemaskine ikke centrifugerer om natten, da det giver store gener for naboerne.


Hvis du installerer opvaskemaskine, skal det være med aquastop installeret af autoriseret VVS, der skal anmelde arbejdet til Teknik og miljøforvaltningen. Der skal også være en bakke under maskinen til opsamling af vand.


Hvis du vil ombygge i din lejlighed, skal du henvende dig til repræsentantskabet med oplysning herom. og hvis dit projekt kan godkendes, får du en fuldmagt. Ændringer skal anmeldels til/søges om tilladelse hos Teknik og Miljøforvaltningen, Center For Byggeri, Njalsgade 15, 1504 København V. Når arbejdet er afsluttet skal der foreligge en ibrugtagningstilladelse, som bevis på at ombygningen er godkendt.


Der kan først søges når der er givet fuldmagt fra Repræsentantskabet. Vejledning og ansøgningsskema kan hentes på  http://www.kk.dk/artikel/renovering-af-almene-boliger


Vejledning vedr. badeværelse: Der er ikke lovkrav om der skal være fliser i badeværelser. Der er lovkrav om vådrumssikring. Fliser er gode til at beskytte vådrumssikringen, med stød/slag og generelt slid. Men der er ikke krav om fliser hvis du renoverer dit badeværelse, i følge Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning.


Dong energi -elnetselskab har skiftet navn til Radius

www.radiuselnet.dk 

Mail: kundesupport@radiuselnet.dk

Kundesupport tlf. 70269000


OBS! Københavns energi har skiftet navn til Hofor

www.hofor.dk

Mail: kundeservice@hofor.dk

Kundeservice:

Telefon: 3395 2301

Man.-tors.: 09:00-16:00

Fredag: 09:00-15:00


 


Bolind: 

www.beboertilbud.dk