Generalforsamling 2020


Grønnegaarden skal ifølge vedtægterne afholde generalforsamling i marts måned hvert år, og forslag der ønskes behandlet skal være repræsentantskabet i hænde senest den 15. januar.


Generalforsamling 2020 - skulle have været afholdt onsdag den 18. marts. 

Indkaldelse samt regnskab blev omdelt via postkasserne den 8. marts 2020.


OBS!  Udsættelse!


På grund af Corona måtte generalforsamlingen udsættes, og som det tegner nu, forventer vi at kunne afholde den sidst i august eller først i september.


De planlagte arbejder er ikke igangsat, da de først skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Ny dato udmeldes via opslag efter sommerferien.

 

Vi gør opmærksom på, at det øvrige (via postkasserne den 8. marts 2020) omdelte materiale, ikke genudsendes til den tid, så pas på det.

 

Pas fortsat godt på hinanden og tag de nødvendige hensyn.

 

Med venlig hilsen

Repræsentantskabet