Generalforsamling 2020


Grønnegaarden skal ifølge vedtægterne afholde generalforsamling i marts måned hvert år, og forslag der ønskes behandlet skal være repræsentantskabet i hænde senest den 15. januar.


Generalforsamling 2020 - afholdes onsdag den 18. marts. 

Indkaldelse samt regnskab omdeles via postkasserne senest 8 dage før generalforsamlingen.