Generalforsamling 2020


Grønnegaarden skal ifølge vedtægterne afholde generalforsamling i marts måned hvert år, og forslag der ønskes behandlet skal være repræsentantskabet i hænde senest den 15. januar.


Generalforsamling 2020 - skulle have været afholdt onsdag den 18. marts. OBS!  Ny dato for generalforsamlingen


Såfremt der ikke kommer nye restriktioner, afholdes den udskudte generalforsamling tirsdag den 1. september.


Indkaldelse m.v. er omdelt via postkasserne den 19. august  altså mindst 8 dage før.


De planlagte arbejder er ikke igangsat, da de først skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Vi skal fortsat passe på hinanden og holde afstend. såftemt du ikke kan deltage på generalforsamlingen, er der som altid muligt at give en fuldmagt til barn/forældre/ægtefælle jf. Vedtægterne.


 

Med venlig hilsen

Repræsentantskabet