Generalforsamling 2020


Grønnegaarden skal ifølge vedtægterne afholde generalforsamling i marts måned hvert år, og forslag der ønskes behandlet skal være repræsentantskabet i hænde senest den 15. januar.


Generalforsamling 2020 - afholdes onsdag den 18. marts. 

Indkaldelse samt regnskab er omdelt via postkasserne den 8. marts 2020.


OBS!  Udsættelse!

Der bliver ikke afholdt Generalforsamling den 18. marts 2020

 

På grund af den aktuelle situation med Corona virus bliver årets generalforsamling udsat.


Dagsorden med ny dato udmeldes via opslag når risikoen for smitte aftager.

 

Vi gør opmærksom på, at det øvrige (via postkasserne) omdelte materiale, ikke genudsendes til den tid, så pas på det.

 

Pas godt på hinanden og tag de nødvendige hensyn.

 

Med venlig hilsen

Repræsentantskabet