fest/socialudvalget

 

 

Grønnegaardens festudvalg har besluttet at ændre navn til Grønnegaardens socialudvalg


Begrundelsen er, at dette navn passer bedre til det udvalget arbejder for.


Fastelavn blev afholdt søndag den 23. februar. Der er ikke så mange børn med som tidligere, Der var kun 4 af de større børn (11-14) der deltog i tøndeslagningen. Måske skal der fornyelse til?


Se spørgeskema fra udvalget, der er omdelt til alle via postkasserne.På den kommende generalforsamling vil udvalget fortælle lidt om deres arbejde fremover.Tovholdere i udvalget er Iben Nordin, Anna Wukman, Maiken Rasmusen og Trine Khatib

..