Nyt fra RepræsentantskabetRepræsentantskabet for Grønnegaarden pr. 01.09.2020


Formand:

Nicolai Rasmussen, tlf.: 3031 0881

mail: nicorasmussen25@yahoo.dk

Ansvarlig for:

* Kontaktperson til driftsleder og driftschef

* Syns- og flytte ansvarlig

* Bolig Kontrakter og overdragelse


Næstformand:

Peter Smorag Welts: tlf: 2072 2059

mail: petersmoragwelts@hotmail.dk

Ansvarlig for:

* Ventelister

* Kontaktperson til butikker

* Kontaktperson til Rengøringsfirma

* Navneskilte


Hanne Westermann, tlf. 3024 7922

mail: hannewestermann1960@gmail.com

Ansvarlig for:

* Projekt Renovering af Gården

* Kontaktperson Dansk kabel


Kassér

Thomas Løfqvist tlf. 25810557

mail: tloefqvist@gmail.com

Ansvarlig for:

* Administrator af hjemmeside

* Nøglesalg

* Låneaftaler med beboere


Nils-Erik

* Repræsentantskabsmøder

* Kontortider

* Behandling af div. sager i gården


----------Nyt fra repræsentantskabet----------

Repræsentantskabet takker for en god Generelforsamling den 01.09.2021.

Vi takker samtidigt for den store indsats Peter her gjort i Repræsentantskabet gennem mange år og byder velkommen til Britt, som indtager sin plads i Repræsentantskabet efter vores konstituerede møde


Spørgsmål vedrørende ventelister, besvarer kun, ved personlig henvendelse til Repræsentantskabet på kontoret i åbningstiden, eller ved kontakt til ansvarlig repræsentantskabsmedlem.


Dog kan man sende en mail til næstformanden, hvis det alene drejer sig om fortsat at stå på den eksterne venteliste, efter februar 2020.


Driftsleder: se siden herom. 


Repræsentantskabet træffes på kontoret Mågevej 18 mandag i de ulige uger fra kl. 18:00 til 19:00, og i samme tidsrum  på tlf. 3834 0668.


Ved akut opståede problemer kan medlemmer af repræsentantskabet kontaktes

udenfor kontortiden.


Skriftlig besked til repræsentantskabet kan lægges i postkassen ved ejendomskontoret på hjørnet af Mågevej og Kærsangervej.